Yazılım Meclisi, Gelecek Dönem Faaliyetleri ve Yazılım Sektörümüzün Geleceği