Yalın Üretim, Firmalarda İyileştirme ve Türkiye’de Dış Ticaret | Okan Dedeoğlu ile TAZE GÜNDEM