UETS KEP KULLANIMINI OLUMLU ETKİLİYOR!

Yeni çıkan yasa ile birlikte tüm kurum ve kuruluşların tebligat adreslerini Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden alması zorunlu hale geliyor.

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA GELİŞİYOR!

Yeni çıkan yasa ile birlikte tüm kurum ve kuruluşların tebligat adreslerini Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden alması zorunlu hale geliyor. PTT tarafından belirlenecek tebligat adresleri için başvurular 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacak. UETS ile birlikte KEP adreslerinin kullanımı devam edecek. Gelen tebligatların sayısının artması ve bunlara KEP ile cevap veriliyor olması KEP ileti trafiğini maksimuma ulaştıracak.

KEP NEDİR?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

KEP KULLANICILARI ARASINDAKİ MESAJLAŞMA

Kurum içi ve kurumlar arası yazışmaların veya kamu kurumları ile özel sektör, kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler arasındaki her türlü yasal yazışmaların gerçekleştirilmesi sağlanır. Yani KEP içerisinde yapılan her türlü başvuru, dilekçe, ticari taraflar arasında yapılan yazışmalar, ihale teklif, sözleşme evraklarının paylaşımı, şirketlerin beyannameleri, fatura, hesap özeti, bordro, ihtar, ihbar gibi gönderilerin kanun hükmü kazanması ve mahkemelerde delil niteliği taşıması. Burada dikkat edilmesi gerekilen nokta sıradan e-mail arasında yapılan mesajlaşmaların ve konuşmaların belge niteliği taşımamasıdır. Bu durum sadece KEP kullananlara özgü bir durumdur ve gönderilen mesaj içeriğinin değiştirilmesi üzerinde oynanması söz konusu değildir.

UETS KEP KULLANIMININ AVANTAJLARI

KEP sistemi bağımsız olarak çalışmaya devam edecektir. Kamu kurum ve kuruluşları, anonim ve limited şirketler, dernekler, vakıflar, belediyeler, avukatlar, noterler, bilirkişiler vb. UETS adresi alacaktır. Tebligatların cevapları KEP’ten de verilecektir. Bu durum, KEP trafiğini arttıracaktır. Kamu kurum ve kuruluşları kendi aralarında ve özel şirketlerle olan iletişiminde KEP üzerinden e-Yazışmayı kullanmaya devam edecektir. Standart KEP konusunda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bugüne kadar tebligat yapılmasından çekinerek KEP adresi almamış olan kurum ve kuruluşların 2019’dan itibaren KEP’in kanuni geçerli yapısını daha aktif kullanacaklardır. Bu şekilde KEP’lerin kullanımının ve KEP ileti sayılarının artacağı gözükmektedir.

TÜRKKEP ALTYAPISI HAZIR

UETS’den gelecek tebligatların Webmail, KEP Assist, KEP Gateway ve Muhaberat Yönetim Sistemi ürünlerimize gelmesi ve EYP oluşturularak cevaplanması konusundaki entegrasyonumuz UETS’nin devreye girmesiyle birlikte hazır olacaktır.